back to homepage

Mozek a srdce. Mozek a střevo.

 

AKTUÁLNĚ

31. 10. 2019 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 24 kredity
25. 10. 2019 Instrukce pro ústní sdělení i pro posterové sekce jsou dostupné pod záložkou Program
10. 10. 2019 Doprovodná výstava fotografií
23. 09. 2019 Předběžný program byl zveřejněn
01. 05. 2019 Zarezervujte si ubytování v nabízených hotelech
01. 04. 2019 Registrace byla spuštěna

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na 33. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat v Kongresovém centru v Praze ve dnech 27. až 30. 11. 2019.

Diagnostika a zejména léčba neurologických onemocnění se v posledních desetiletích výrazně posunula kupředu. Neurologie současnosti již není jen diagnostickým oborem, který přesně určí, která část nervového systému je postižena, ale jsme dynamicky se rozvíjejícím oborem s ši­ro­kou paletou léků a novými léčebnými přístupy.

Chceme na tyto změny aktuálně reagovat a připravit pro Vás setkání s kvalitním odborným programem i přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy budou diagnostika a léčba cévních mozkových příhod, roztroušené sklerózy, epilepsie, kognitivních a extrapyramidových poruch, bolestí hlavy či nervosvalových onemocnění. Vybrali jsme také témata s přesahem do jiných specializovaných oborů a vytvořili jsme motto kongresu "Mozek a srdce, mozek a střevo, vzájemné souvislosti". Dotkneme se i problematiky spinální neurologie, neurorehabilitace či neuropsychiatrie a zajímavých otázek z oblasti umění a etiky.

Pevně věříme, že Vás program sjezdu zaujme. Budeme rádi, když se stane příjemným pro­stře­dím k získávání aktuálních informací a bude sloužit k Vašemu dalšímu soustavnému vzdě­lá­vá­ní v neurologii.

Těšíme se s Vámi na viděnou v Praze.

S pozdravem,

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
přednostka Neurologické kliniky 3.LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.