back to homepage

Mozek a srdce. Mozek a střevo.

 

Poděkování

Vážení účastníci,

Organizační výbor i všichni organizátoři byli velmi rádi, že vás mohli přivítat na 33. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se konal ve dnech 27. – 30. listopadu 2019 v Praze.

Rádi bychom poděkovali všem vám, kolegyním a kolegům, kteří jste se kongresu zúčastnili, a také partnerům kongresu a vystavovatelským firmám.

Připomeňte si s námi čas strávený v Praze fotogaleriemi na těchto odkazech.

ZAHÁJENÍ
STŘEDA
ČTVRTEK
SPOLEČENSKÝ VEČER V NZM
PÁTEK
SOBOTA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Ještě jednou děkujeme, že jste se opět zúčastnili.

Těšíme se na shledanou v Olomouci ve dnech 18. – 21. listopadu 2020 na 34. českém a slovenském neurologickém sjezdu.

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Předsedkyně sjezdu a předsedkyně Vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Předseda České neurologické společnosti

AKTUÁLNĚ

20. 11. 2019 Finální program ke stažení ZDE
31. 10. 2019 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 24 kredity
25. 10. 2019 Instrukce pro ústní sdělení i pro posterové sekce jsou dostupné pod záložkou Program
10. 10. 2019 Doprovodná výstava fotografií

 

Důležité informace před začátkem sjezdu

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum Praha
Adresa: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

DOPRAVA

Doprava do hotelů a penzionů od místa konání není organizátory zajišťována, účastníci mohou využít individuální dopravu či dopravu MHD. Parkování není pro účastníky sjezdu obecně zajištěno. Náklady na parkování si hradí každý účastník individuálně.

REGISTRAČNÍ HODINY

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce sjezdových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na sjezdu, bude probíhat u registrační přepážky ve foyer v 1. patře Kongresového centra Praha.

Středa 27. listopadu 2019 11:30–19:00
Čtvrtek 28. listopadu 2019 06:45–18:15
Pátek 29. listopadu 2019 07:00–18:30
Sobota 30. listopadu 2019 07:15–13:30
Registrační poplatek pro lékaře, sestry, studenty i nelékařské pracovníky zahrnuje:
  • vstup na odborný program ve dnech 27.–30. 11. 2019
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v průběhu sjezdu
  • vstup na slavnostní zahájení (úvodní přednáška) ve středu 27. 11. 2019
  • sjezdové materiály včetně Finálního programu a Sborníku abstraktů
  • potvrzení o účasti 

VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU

Program naleznete ZDE

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

V kongresových sálech, foyer a prostorách výstavy je možné využít bezdrátové připojení WiFi

Název sítě: CSNS2019
Heslo: Revitanerv1

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NA SJEZDU

Datum: středa 27. listopadu 2019
Čas: 18:45 hod
Místo konání: Kongresové centrum Praha – Společenský sál

Součástí slavnostního uvítání budou úvodní proslovy a křty dvou odborných knížek.
I. Štětkářová a kol. – Spinální neurologie E. Růžička a kol. - Neurologie

Vstupné: v ceně registračního poplatku

SLAVNOSTNÍ VEČER

Datum: pátek 29. listopadu 2019
Čas: 20:00 hod
Místo konání: Národní zemědělské muzeum (NZM), Kostelní 1300/44, Praha 7
Vstupné: 590 Kč, možné zakoupit na registční přepážce do 28.11. do 12:00.

Součástí vstupného je uvítací přípitek, lehké občerstvení a možnost vstupu do dvou výstavních expozic muzea. Doprava účastníků není zajištěna. Využijte městskou hromadnou dopravu: tramvají č. 1, 8, 12, 25 nebo 26 na zastávku Letenské náměstí, poté cca 5 minut pěšky ulicí Nad Štolou k budově Národního zemědělského muzea nebo ulicí Oveneckou.

Parkování: placené parkoviště před vchodem do muzea (Kostelní ulice) nebo na Letné, případně poblíž muzea v zónách placeného stání (parkovací automat je přímo před vchodem do muzea). Kapacita večera omezena.

JMENOVKY

Jmenovku obdrží každý účastník při registraci. Prosíme účastníky, aby nosili jmenovku po celou dobu sjezdu. V případě ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky účtován poplatek 150 Kč.

STRAVOVÁNÍ

V časech kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Toto občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku. Sendvičové obědy budou k vyzvednutí v prostorách výstavy a posterové sekce ve čtvrtek 28.11. 2019 od 12:15 do 13:15 a v pátek 29. 11. 2019 od 11:30 do 12:30.

CERTIFIKÁT O ÚČASTI

Kredity jsou přiděleny pouze registrovaným účastníkům. Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 24 kredity.

Certifikáty o účasti budou vydávány na registrační přepážce od pátku 29. 11. 2019. Certifikáty za kurzy se mohou vydávat hned po skončení kurzu.

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Přípravna pro řečníky je umístěna v salonku 2.2, ve 2. patře Kongresového centra Praha. Prosíme, přijďte do Přípravny, salonek 2.2, nejméně 1 hodinu před začátkem Vaší sekce. V této místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do systému, prezentaci vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně. Berte na vědomí, že nahrávání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí není z technických důvodů možné.

SBORNÍK ABSTRAKTŮ - SUPPLEMENTUM

Supplementum (Sborník abstrakt) bude dostupné od pondělí 25.11. 2019 ZDE

Heslo do sborníku Vám bylo zasláno společně s informačním e-mailem ve čtvrtek 21. 11. 2019.

MOBILNÍ APLIKACE

Partnerem mobilní aplikace:

Pro 33. český a slovenský neurologický sjezd je připravena mobilní aplikace, která vám ulehčí orientaci v rámci sjezdu a nabídne vám důlešité informace. Více o mobiní aplikaci naleznete ZDE

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na 33. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat v Kongresovém centru v Praze ve dnech 27. až 30. 11. 2019.

Diagnostika a zejména léčba neurologických onemocnění se v posledních desetiletích výrazně posunula kupředu. Neurologie současnosti již není jen diagnostickým oborem, který přesně určí, která část nervového systému je postižena, ale jsme dynamicky se rozvíjejícím oborem s ši­ro­kou paletou léků a novými léčebnými přístupy.

Chceme na tyto změny aktuálně reagovat a připravit pro Vás setkání s kvalitním odborným programem i přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy budou diagnostika a léčba cévních mozkových příhod, roztroušené sklerózy, epilepsie, kognitivních a extrapyramidových poruch, bolestí hlavy či nervosvalových onemocnění. Vybrali jsme také témata s přesahem do jiných specializovaných oborů a vytvořili jsme motto kongresu "Mozek a srdce, mozek a střevo, vzájemné souvislosti". Dotkneme se i problematiky spinální neurologie, neurorehabilitace či neuropsychiatrie a zajímavých otázek z oblasti umění a etiky.

Pevně věříme, že Vás program sjezdu zaujme. Budeme rádi, když se stane příjemným pro­stře­dím k získávání aktuálních informací a bude sloužit k Vašemu dalšímu soustavnému vzdě­lá­vá­ní v neurologii.

Těšíme se s Vámi na viděnou v Praze.

S pozdravem,

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
přednostka Neurologické kliniky 3.LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.