back to homepage

Detailní program /předběžný program k 20. 9. 2019/

 
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 24 kredity.

 

Středa, 27. listopadu 2019

  Guarant International 
10:00-11:30 Schůze výboru ČNS
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
13:00-14:30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 1: Diferenciální diagnostika poruch vědomí
Odborní garanti Aleš Bartoš, Aleš Tomek
  Klinické vyšetření pacienta v bezvědomí
  Aleš Bartoš (Praha)
  Diferenciální diagnostika déletrvajících poruch vědomí
  Aleš Tomek (Praha)
  Diferenciální diagnostika krátkodobých poruch vědomí – synkopa, epileptický a disociativní záchvaty
  Milan Brázdil (Brno)
  Kvízové kazuistiky poruch vědomí (1 kazuistika vždy od každého přednášejícího, tj. 3 kazuistiky)
Moderátor Aleš Bartoš (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
13:00-14:30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 2: Bolesti hlavy
Odborní garanti Eva Medová, Jolana Marková
  Epizodická migréna, chronická migréna- klinické charakteristiky, diagnostika, vývoj onemocnění, možnosti léčby
  Eva Medová (Praha)
  Medication overuse headache ( MOH)- Kdy a jak MOH vzniká, rizikové faktory,  klinicky obraz, možnosti prevence,  možnosti léčby
  Jolana Marková (Praha)
   
14:30-15:00 Přestávka na kávu
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
15:00-16:30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 3: Vyšetření pacienta s kognitivní poruchou v ordinaci
Odborný garant Aleš Bartoš
  Krátké kognitivní testy a dotazníky
  Aleš Bartoš (Praha)
  Diferenciální diagnostika neurologických syndromů u kognitivních poruch
  Robert Rusina (Praha)
  Zobrazovací metody u kognitivních poruch
  Irena Rektorová (Brno)
  Kvízové kazuistiky kognitivních poruch
Moderátor Aleš Bartoš (Praha)
  Sál 3: Jižní sál 3C 
15:00-16:30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 4: Vyšetření pacienta s akutním vertigem                                       
Odborní garanti Tomáš Peisker, Václav Boček, Maja Stříteská, Oliver Profant
  Patofyziologie, anamnéza a klinické vyšetření pacienta
  Václav Boček (Praha)
  Klinické vestibulární testy (HIT, head shaking test)
  Václav Boček (Praha), Oliver Profant (Praha)
  Indikace a přínos zobrazovacích metod
  Tomáš Peisker (Praha)
  Role a přínos funkčních vyšetřovacích metod (vHIT, VEMP, VOG)
  Oliver Profant (Praha)
   
16:30-17:00 Přestávka na kávu
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
17:00-18:30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 5: Funkční poruchy hybnosti
Odborný garant Evžen Růžička
  Klinické vyšetření a stanovení pozitivní diagnózy funkční poruchy hybnosti
  Evžen Růžička (Praha)
  Základní management funkčních poruch hybnosti neurologem
  Tereza Serranová (Praha)
  Fyzioterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
  Dana Fialová (Praha)
  Psychoterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
  Gabriela Věchetová (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
17:00-18:30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 6: EEG a nekonvulzivní status epilepticus                                                                              
Odborní garanti Petr Marusič, Hana Krijtová
  Chyby v popisu a interpretaci standardního EEG
  Petr Marusič (Praha)
  EEG kritéria pro stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus
  Hana Krijtová (Praha)
   
18:30-18:45 Přestávka
   
18:45-20:15 SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NA SJEZDU
  Ivana Štětkářová, Josef Bednařík, Zuzana Gdovinová
  Zahajovací proslovy
   
  Ocenění
   
  Křest odborné knihy: Spinální neurologie
  Ivana Štětkářová
  Křest odborné knihy: Neurologie
  Evžen Růžička

 

Čtvrtek, 28. listopadu 2019

  Sál 2: Jižní sál 2B 
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 7: Demyelinizační onemocnění
Odborný garant Eva Kubala Havrdová
  Diagnostika a diferenciální diagnostika RS
  Radomír Taláb (Hradec Králové)
  Léčba RS
  Eva Kubala Havrdová (Praha)
  Symptomatická léčba
  Marta Vachová (Teplice)
  Diagnostika a léčba NMO/NMOSD
  Petra Nytrová (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 8: EMG a autoimunitní neuropatie
Odborní garanti Edvard Ehler, Petr Ridzoň
  Syndrom Guillain-Barré
  Petr Ridzoň (Praha)
  Chronická zánětlivá polyradikuloneuropatie (CIDP)
  Edvard Ehler (Praha)
  Multifokální motorická neuropatie (MMN) a další autoimunitní neuropatie
  Edvard Ehler (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
08:00-09:00 Schůze SOR
   
09:00-09:30 Přestávka na kávu
   
  Sál 1: Společenský sál 
09:30-11:30 BLOK 1: HLAVNÍ SYMPOZIUM 1/: Slavnostní zahájení sjezdu: Mozek a srdce. Mozek a střevo. Vzájemné souvislosti
Předsedající Ivana Štětkářová, Josef Bednařík
5 Úvodní slovo
  Ivana Šťětkářová (Praha)
30 Inflammation and Dementia
  Reinhold Schmidt (Rakousko)
30 Immunoinflammation of Peripheral Nervous System
  Hans-Peter Hartung (Německo)
25 Kardioneurologie či neurokardiologie: budou se naše obory sbližovat?
  Petr Widimský (Praha), Ivana Štětkářová (Praha)
25 Střevní mikrobiota a nervová soustava ve zdraví i nemoci
  Jan Krejsek (Praha)
   
11:30-13:00 Polední přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
11:45-13:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 1: Novartis s.r.o.
   
   
  Holiday Inn - salonek Champagne 
11:45-13:15 Redakční rada NpP
   
  Sál 1: Společenský sál 
13:30-15:00 BLOK 2: HLAVNÍ SYMPOZIUM 2/: Cerebrovaskulární problematika
Předsedající Zuzana Gdovinová, Aleš Tomek
16+2 Výsledky iktové péče v SR za rok 2018
  Zuzana Gdovinová (Košice)
16+2 Výsledky indikátorů iktové péče v ČR za rok 2018
  Aleš Tomek (Praha)
16+2 Výsledky z registru RES-Q
  Robert Mikulík (Brno)
16+2 Podmínky získání certifikace ESO pro česká iktová centra
  Michal Bar (Ostrava), Ondřej Škoda (Jihlava)
16+2 Nové doporučené postupy pro rekanalizační léčbu
  Daniel Šaňák (Olomouc)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
13:30-15:00 BLOK 2: PARALELNÍ SYMPOZIUM 1/: Epilepsie a kognice
Předsedající Eva Feketeová, Petr Marusič
8+2 Kognitivní poruchy u pacientů s epilepsií
  Petr Marusič (Praha)
18+2 Faktory kognitívnych zmien u pacientov s epilepsiou
  Dominika Jarčušková (Košice)
18+2 Liverpoolský profil nežádoucích účinků antiepileptik: korelace s AED a afektivními doménami
  Alena Javůrková (Praha)
18+2 Změny kognitivní funkční konektivity u temporální epilepsie
  Ondřej Strýček (Praha)
18+2 Demence a epilepsie
  Eva Pešlová (Brno)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C
13:30-15:00 BLOK 2: WORKSHOP 1/: Klub abnormálních pohybů
Předsedající Kateřina Menšíková, Jiří Klempíř
  6 video kazuistik
   
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
13:30-15:00 BLOK 2: WORKSHOP 2/: Spasticita
Předsedající Svatopluk Ostrý, Sylva Klimošová
  Metodika péče o spasticitu v regionálním centru
  Svatopluk Ostrý (České Budějovice)
  Program S-pas ve skríningu spasticity po cévní mozkové příhodě
  Sylva Klimošová (Praha)
   
   
15:00-15:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 1
   
  Sál 1: Společenský sál 
15:30-17:00 BLOK 3: HLAVNÍ SYMPOZIUM 3/: Novinky v patogenezi a léčbě roztroušené sklerózy
Předsedající Eva Kubala Havrdová, Dana Horáková
28+2 Střevní mikrobiom a RS
  Eva Kubala Havrdová (Praha)
18+2 Nejčastější chyby v diagnostice RS
  Marta Vachová (Praha)
18+2 Umíme predikovat průběh RS?
  Dana Horáková (Praha)
18+2 RS a těhotenství
  Pavel Hradílek (Ostrava)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
15:30-17:00 BLOK 3: PARALELNÍ SYMPOZIUM 2/: Cerebrovaskulární problematika
Předsedající Roman Herzig, Daniel Šaňák
16+2 Mechanická trombektomie pomocí stent-retrieverů u antikoagulovaných pacientů
  Roman Herzig (Hradec Králové)
8+2 Hlavní faktory ovlivňující DNT v prostředí českých nemocnic
  Richard Brzezny (Kladno)
8+2 Analýza logistiky péče v iktových centrech v České republice: výsledky dotazníkové studie
  Michal Haršány (Brno)
8+2 Srovnání objemu finální ischémie mezi nativním CT a DWI MR mozku u pacientů po mechanické trombektomii
  Jiří Král (Ostrava)
8+2 Prediktivní hodnota CT perfuzního vyšetření u pacientů s akutním iktem
  K Křemeňová (Praha)
8+2 Výskyt arteriální hypertenze a její kompenzace u mladých pacientů s ischemickým iktem
  Daniel Šaňák (Olomouc)
8+2 Tichý mozgový infarkt pri koronárnej katetrizácii. Myslí intervenčný kardiológ aj na mozog?
  Daša Viszlayová (Nitra)
8+2 Karotická endarterektómia po mechanickej trombektómii a podaní intravenóznej trombolýzy
  Michal Orlický (Ústí nad Labem)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
15:30-17:00 BLOK 3: PARALELNÍ SYMPOZIUM 3/: Pokroky v léčbě migrény
Předsedající Jolana Marková, David Doležil
18+2 Optimizing the management of migraine through a multidisciplinary approach
  Patricia Pozo Rosich (Španělsko) řečník sponzorován firmou Novartis
18+2 Centrová léčba migrény v ČR, pravidla, reference do centra
  Jolana Marková (Praha)
18+2 Novinky v akutní a profylaktické léčbě migrény
  David Doležil (Praha)
18+2 Indikační kritéria profylaktické léčby migrény CGRP protilátkami v ČR
  Tomáš Nežádal (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
15:30-17:00 BLOK 3: WORKSHOP 3/: Kroky k úspěšné atestaci
Předsedající Ivana Štětkářová, Evžen Růžička
18+2 Jak psát atestační práci
  Ivana Štětkářová (Praha)
18+2 Zásady správného přednášení
  Milan Brázdil (Brno)
18+2 Základní a specializované neurologické vyšetření
  Evžen Růžička (Praha)
18+2 Praktická a ústní zkouška
  Petr Marusič (Praha)
   
17:00-17:15 Přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 2: Merck spol.s.r.o.
   
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 3: Pfizer s.r.o.
   
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 4: Biogen (Czech Republic) s.r.o.
   
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
17:15-18:15 Členská schůze ASN
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
18:15-18:45 PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS

 

Pátek, 29. listopadu 2019

  Sál 2: Jižní sál 2B 
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 5. BLOK/ KURZ 9: Spinální neurologie v diferenciální diagnostice
Odborní garanti Ivana Štětkářová, Josef Bednařík
  Neurologické syndromy způsobené degenerativní kompresí míchy a kauda equina
  Josef Bednařík (Brno)
  Méně častá míšní onemocnění
  Ivana Štětkářová (Praha)
  Míšní léze u interních chorob
  Václav Boček (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 5. BLOK/ KURZ 10: Aktuality v neurosonologii
Odborní garanti Ondřej Škoda, Aleš Tomek
  Okluze v karotickém řečišti
  Roman Herzig (Hradec Králové)
  Karotické pláty – vyšetření a klasifikace, nové poznatky
  David Školoudík (Brno)
  Funkční vazomotorická rezerva – vyšetření, interpretace
  Ondřej Škoda (Jihlava)
  TCD diagnostika mozkové smrti
  Aleš Tomek (Praha)
   
08:00-09:30 Společná schůze výboru SKNIL ČNS ČLS JEP + Vedoucích RS center
   
09:00-09:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 2
   
  Sál 1: Společenský sál 
09:30-11:00 BLOK 4: HLAVNÍ SYMPOZIUM 4/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající Marek Baláž, Matěj Škorvánek
13+2 Poruchy hybnosti a řeči v premotorickém stádiu synukleinopatie
  Evžen Růžička (Praha)
13+2 Klasifikace vaskulárního parkinsonizmu
  Ivan Rektor (Praha
13+2 Apomorfin v léčbě poruch motoriky: od emetika k Pisa syndromu
  Petr Kaňovský (Vranov u Brna)
13+2 Elektrofyziologie v diferenciální diagnostice extrapyramidových onemocnění
  Michal Minár (Bratislava)
13+2 Neuropsychiatrické aspekty terapie motorických komplikací pokročilého stádia Parkinsonovy nemoci
  Milan Grofik, Egon Kurča (Martin)
13+2 Paroxyzmální extrapyramidová onemocnění
  Matej Škorvánek (Košice)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
09:30-11:00 BLOK 4: PARALELNÍ SYMPOZIUM 4/: Kognitivní poruchy a demence
Předsedající  Kateřina Sheardová, Aleš Bartoš
18+2 Úvodní přednáška: Kognitivní rezerva
  Kateřina Sheardová (Brno)
8+2 Hippocampo-horn percentage (Hip-hop) ke snadné a rychlé kvantifikaci hipokampu na MR mozku
  Aleš Bartoš (Praha)
8+2 Test Vyšetření fatických funkcí (VFF-R)
  Milena Košťálová (Brno)
8+2 Změny spánku, mozku a konsolidace paměti během stárnutí a ovlivnění spánku akustickou stimulací
  Daniela Dudysová (Praha)
8+2 Kognitivní rezerva a rozvoj kognitivního deficitu u mírné kognitivní poruchy
  Jaroslav Točík (Brno)
8+2 Validační studie Testu asociační paměti u Parkinsonovy nemoci
  Ondřej Bezdíček (Praha)
8+2 Psychometricky derivovaná kritéria pro možný a pravděpodobný kognitivní deficit
  Tomáš Nikolai (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
09:30-11:00 BLOK 4: WORKSHOP 4/: Intenzivní péče
Předsedající Ivana Šarbochová, Roman Havlíček
16+2 Neklidný pacient na JIP
  Roman Havlíček (Praha)
16+2 Pacient s myastenickou krizí na neurologickém JIP
  René Jura (Brno)
16+2 Poruchy oběhu u neurologických pacientů na JIP
  Daniel Šaňák (Olomouc), Martin Hutyra (Olomouc)
  Status epilepticus
16+2 - pohled neurointenzivisty
  Ivana Šarbochová (Praha), Petr Fábera (Praha)
16+2 - pohled anestesiologa
  Peter Sklienka (Ostrava)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
09:30-11:00 BLOK 4: WORKSHOP 5/: Úskalí diagnostiky vestibulárních a vestibulo-cerebelárních poruch
Předsedající Jaroslav Jeřábek
5 Slovo úvodem
  Jaroslav Jeřábek (Praha)
23+2 Polohové závratě- typické a atypické formy, dg algoritmus
  Ondřej Čakrt (Praha)
23+2 Kdy myslet u závratí na degenerativní mozečková onemocnění a jak postupovat
  Martin Vyhnálek (Praha)
13+2 Měření polohy hlavy v prostoru, platí ještě dogmata neuro-otologie?
  Rudolf Černý (Praha)
18+2 Vestibulární migréna a paroxysmální závratě
  Jaroslav Jeřábek (Praha)
   
11:00-12:30 Polední přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
11:15-12:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 5: ROCHE s.r.o.
   
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
11:15-12:15 Redakční rada ČSNN
   
12:15-12:30 Přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
12:30-14:00 BLOK 5: HLAVNÍ SYMPOZIUM 5/: Aktuální trendy u neurodegenerativních demencí
Předsedající Irena Rektorová, Jakub Hort
18+2 Alzheimerova nemoc definována biomarkery jako amyloidopatie
  Jakub Hort (Praha)
18+2 Meniaci sa koncept Alzheimerovej choroby a nové terapeutické ciele
  Stanislav Šutovský (Bratislava)
18+2 Význam poruchy chování v REM spánku u synukleinopatií v klinické praxi
  Irena Rektorová (Brno)
18+2 Mírná behaviorální porucha aneb poruchy nálady a chování jako prodromální stádium demence
  Martin Vyhnálek (Praha)
  Křest odborných knih
  Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí (2. vydání)
A. Bartoš, M. Raisová
  Neurodegenerativní onemocnění (2. vydání)
R. Rusina, R. Matěj
   
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
12:30-14:00 BLOK 5: PARALELNÍ SYMPOZIUM 5/: Neuromuskulární problematika
  Edvard Ehler, Radim Mazanec
13+2 Poruchy bránice a dýchacích svalů
  Edvard Ehler (Pardubice)
13+2 Kongenitální myastenické syndromy diagnostikované v dospělém věku
  Michala Jakubíková (Praha)
13+2 Neuropsychiatrické projevy u 16 českých pacientů s adultní formou Tay-Sachsovy nemoci
  Helena Jahnová (Praha)
13+2 Terapeutické možnosti poruch autonomního nervového systému
  Veronika Potočková (Praha)
13+2 Tygří vzor a jeho význam v myologii
  Livie Mensová (Kolín)
13+2 Myasténia gravis – súbor pacientov v rokoch 1990-2019 v Nitre
  Gabriel Hajaš (Nitra)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
12:30-14:00 BLOK 5: WORKSHOP 6/: Srdce a mozek (cerebrovaskul. sekce)
Předsedající Aleš Tomek, Martin Šrámek
28+2 Uzávěr PFO - pohled kardiologa
  Ivo Varvařovský (Pardubice)
28+2 Indikace uzávěru PFO - pohled neurologa
  Martin Šrámek (Praha)
28+2 PFO, které neuzavíráme
  Aleš Tomek (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
12:30-14:00 BLOK 5: WORKSHOP 7/: Klub záchvatů
Koordinuje Martin Pail, Petr Fábera
Panel Milan Brázdil, Ivan Rektor, Petr Marusič, Eva Feketeová a další
  Máte-li zájem prezentovat kazuistiku pacienta se zajímavými záchvaty, ať už s již přesně diagnostikovanými, nebo dosud nejasnými, hlaste se co nejdříve u koordinátorů Klubu záchvatů – martin.pail@fnusa.cz a petr.fabera@fnmotol.cznejpozději do 27. 11. 2019.
  Počet prezentací je omezen
   
14:00-14:15 Přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
14:15-15:45 BLOK 6: HLAVNÍ SYMPOZIUM 6/: Spinální neurologie (s podporou NM sekce)
Předsedající Ivana Štětkářová, Josef Bednařík
23+2 Degenerativní cervikální myelopatie – špička ledovce?
  Josef Bednařík (Brno)
13+2 Tandemová stenóza
  Blanka Adamová (Praha)
8+2 Spinální epidurální hematomy v éře antikoagulační léčby
  Ivana Štětkářová (Praha)
13+2 Amyotrofická laterální skleróza a současnost
  Daniel Baumgartner (Praha), Radim Mazanec (Praha)
13+2 Novinky v léčbě spinální svalové atrofie
  Jana Haberlová (Praha), Radim Mazanec (Praha)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
14:15-15:45 BLOK 6: PARALELNÍ SYMPOZIUM 6/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající Irena Rektorová, Ján Benetin
13+2 Prevalencia nemotorických príznakov u pacientov s cervikálnou dystóniou
  Vladimír Haň (Košice)
13+2 Prínos MR zobrazovacích techník v diferenciálnej diagnostike idiopatického normotenzného hydrocefalu
  Igor Straka (Bratislava)
13+2 MRI relaxometrie v diferenciální diagnostice Parkinsonově nemoci a esenciálního třesu
  Pavel Filip (Brno)
13+2 Resting state cerebellar connectivity in cervical dystonia after botulinum toxin treatment
  Martin Nevrlý (Olomouc)
13+2 Dlouhodobý efekt neinvazivní mozkové stimulace na hypokinetickou dysartrii u Parkinsonovy nemoci
  Luboš Brabenec (Brno)
13+2 Vliv lokalizace elektrod hluboké mozkové stimulace na non-motorické symptomy Parkinsonovy choroby
  Jan Bardoň (Olomouc)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
14:15-15:45 BLOK 6: WORKSHOP 8/: Úskalí farmakoterapie v neurologii
Předsedající Ivan Rektor, Petr Marusič
18+2 Nejčastější chyby při léčbě antiepileptiky
  Petr Marusič (Praha)
18+2 Extrapyramidová problematika a lékové interakce
  Ivan Rektor (Brno)
18+2 Zaostřeno na warfarin
  Jitka Čupáková (Praha)
13+2 Příběhy z praxe očima klinického farmaceuta
  Anna Králová (Praha)
13+2 Zrádné předávkování lithiem
  Ivana Štětkářová (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
14:15-15:45 BLOK 6: WORKSHOP 9/: Hodnocení disability u roztroušené sklerózy
Předsedající Dana Horáková, Jana Preiningerová Lízrová
28+2 Nejčastější chyby při vyšetření EDSS
  Jana Preiningerová Lízrová (Praha)
18+2 Definice podtypů RS (CIS, RR, SP, PP)
  Dana Horáková (Praha)
38+2 Hodnocení kognitivních změn u RS
  Jiří Motýl (Praha), Lucie Friedová (Praha)
   
15:45-16:15 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 3
   
  Sál 1: Společenský sál 
16:15-17:45 BLOK 7: HLAVNÍ SYMPOZIUM 7/: Diagnostika a léčba epilepsie
Předsedající Milan Brázdil, Vladimír Donáth
13+2 Novinky v diagnostice epilepsie
  Petr Marusič (Praha)
13+2 Farmakoterapie epilepsie v České republice: odborná doporučení a realita
  Milan Brázdil (Brno)
13+2 Výber údajov o liečbe epilepsie v Slovenskej republike
  Vladimír Donáth (Banská Bystrica)
13+2 Prognóza epilepsie
  Jana Zárubová (Praha)
13+2 Posouzení operační léčby u pacientu s farmakorezistentní epilepsií
  Martin Pail (Praha)
13+2 EEG predikuje rozdílnou odpověď k vagové stimulaci (VNS) – rozdíly v rámci gamma pásma
  Irena Doležalová (Brno)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
16:15-17:45 BLOK 7: PARALELNÍ SYMPOZIUM 7/: NMOSD a další protilátkově zprostředkované autoimunity CNS
Předsedající Jan Mareš, Petra Nytrová
28+2 Novinky v léčbě NMOSD
  Petra Nytrová (Praha)
18+2 Současný pohled na likvorové vyšetření u RS a NMOSD
  Jan Mareš (Olomouc)
11+2 Utility of the Free Light Chains Kappa index in everyday neurological clicnical practice
  Diana Ferraro (Itálie)
11+2 Ľahké reťazce neurofilamentov a MR volumetria v asociácii s klinickým obrazom u roztrúsenej sklerózy
  Pavol Filippi (Bratislava)
11+2 MR nálezy u progresivní multifokální leukoencefalopatie u kohorty RS pacientů v České republice
  Manuela Vaněčková (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
16:15-17:45 BLOK 7: WORKSHOP 10/: Neurologie v umění a hudbě
Předsedající Ivana Štětkářová, Robert Rusina
23+2 Umění a etika
  Marek Vácha (Praha)
18+2 Max Švabinský a tremor
  Evžen Růžička (Praha)
18+2 Maurice Ravel: hudba, mozek a nemoc
  Robert Rusina (Praha)
18+2 Chronická bolest Frídy Kahlo
  Ivana Štětkářová (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
16:15-17:45 BLOK 7: WORKSHOP 11/: Nejčastější symptomy neuromuskulárních chorob a jejich praktický management
Předsedající Petr, Ridzoň, Stanislav Voháňka
16+2 Myalgie jako časný neuromuskulární symptom
  Josef Bednařík (Brno)
16+2 HyperCKemie
  Stanislav Voháňka (Brno)
16+2 Trofické změny kosterních svalů u NM chorob
  Radim Mazanec (Praha)
16+2 Parestezie a další senzitivní symptomy
  Eva Vlčková (Brno)
16+2 Fascikulace
  Petr Ridzoň (Praha)
   
17:45-18:00 Přestávka
   
  Sál 1: Společenský sál 
18:00-19:00 SATELITNÍ SYMPOZIUM 6: Sanofi Genzyme
   
   
20:00 SLAVNOSTNÍ VEČER

 

Sobota, 30. listopadu 2019

  Sál 2: Jižní sál 2B 
07:45-09:15 VÝUKOVÉ KURZY - 6. BLOK/ KURZ 11: Stroke mimics a stroke chameleons
Odborní garanti Tomáš Peisker, Peter Vaško, Petr Mikulenka
  Stroke chameleons
   
  Stroke mimics
   
  Kazuistiky
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
07:45-09:15 VÝUKOVÉ KURZY - 6. BLOK/ KURZ 12: Atypické parkinsonské syndromy
Odborný garant Jan Roth
  Progresívní supranukleární obrna a kortikobazální degenerace
  Jan Roth (Praha)
  Mnohotná systémová atrofie a nemoc s  Lewyho tělísky
  Jiří Klempíř (Praha)
  Význam zobrazovacích metod v diferenciální diagnostice atypických parkinsonských syndromů
  Petr Dušek (Praha)
   
09:15-09:30 Přestávka
   
  Sál 1: Jižní sál 2A 
09:30-11:00 BLOK 8: KONTROVERZE 1+2/: 1. Expy a 2. Demence
Předsedající Egon Kurča, Robert Jech
  EXPY
  Je Parkinsonova nemoc autoimunitní onemocnění
10+1 ANO: Hana Brožová (Praha)
10+1 NE: Zuzana Košutzká (Bratislava)
  Jsme na dosah cílené terapie Huntingtonovy nemoci
10+1 ANO: Jan Roth (Praha)
10+1 NE: Marek Baláž (Brno)
  Nová data v terapii pokročilé Parkinsonovy nemoci nás vedou k rozohodování pro
10+1 - pumpové systémy: Irena Rektorová (Brno)
10+1 - DBS:  Robert Jech (Praha)
  DEMENCE
  Je koncept vaskulární demence trvale udržitelný?
10+1 ANO: Martin Vališ (Hradec Králové)
10+1 NE: Robert Rusina (Praha)
  Arbitr: Pavel Ressner (Ostrava)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
09:30-11:00 BLOK 8: PARALELNÍ SYMPOZIUM 8/: Varia I
Předsedající Martin Májovský, Stefan Sivák
10+2 Národní program tvorby klinických doporučených postupů. Klinické doporučené postupy v neurologii
  Radim Ličeník (Londýn, UK)
10+2 Protónová MR spektroskopia u pacientov s bezvedomím po ľahkom mozgovom poranení
  Stefan Sivak (Martin)
10+2 Pineální cysta - je třeba léčit?
  Martin Májovský (Praha)
10+2 Mikrostrukturální změny u asymptomatické degenerativní komprese krční míchy
  Jan Valošek (Olomouc)
10+2 Multimodálna analgézia pri operáciách driekovej chrbtice
  Michal Orlický (Ústí nad Labem)
10+2 Instabilita postoja a lézie periventikulárnej bielej hmoty
  Marián Šaling (Bratislava)
10+2 Vestibulární migrena versus Menierova choroba
  Mája Stříteská (Hradec Králové)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
09:30-11:00 BLOK 8: WORKSHOP 12/: Neuropsychiatrie
Předsedající Tereza Uhrová
28+2 Neuropsychiatrie – minulost či budoucnost. Úvod do problematiky
  Jan Roth (Praha)
28+2 Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) – představení nové léčebné metody tikových poruch
  Ondřej Fiala (Praha), Štěpánka Kicková (Praha)
28+2 Odstrašující kazuistiky – aneb kde se stala chyba?
  Tereza Uhrová (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
09:30-11:00 BLOK 8: PARALELNÍ SYMPOZIUM 9/: Neurologie a poruchy spánku. Pocta doc. MUDr. Bedřichu Rothovi, DrSc. (1919-1989)
Předsedající Karel Šonka, Eva Feketeová
16+2 Idiopatická hypersomnie – jediná originálně česká a slovenská neurologická nosologická jednotka. Odkaz Bedřicha Rotha 100 let po jeho narození
  Karel Šonka (Praha), Soňa Nevšímalová (Praha)
16+2 Spánková inercie a její diferenciální diagnostika
  Jitka Bušková (Klecany)
16+2 Insomnia vo fenotype Creutzfeldtovej Jakobovej choroby na podklade mutácie E200K
  Eva Feketeová (Košice)
16+2 Kognitívny deficit pri spánkovom apnoe: úloha amyloidu β a kortikálnej hypoperfúzie
  Pavel Šiarnik (Bratislava)
16+2 Jak poznat poruchu chování v REM spánku
  Karel Šonka (Praha)
   
11:00-11:15 Přestávka na kávu
   
  Sál 1: Jižní sál 2A 
11:15-12:45 BLOK 9: HLAVNÍ SYMPOZIUM 8/: Primární bolesti hlavy
Předsedající Eva Medová, Radomír Taláb
8+2 Současná situace- migréna a centrová léčba
  Jolana Marková (Praha)
13+2 Patofyziologie migrény
  Rudolf Kotas (Plzeň)
13+2 Diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy
  Eva Medová (Praha)
  Kazuistiky
8+2 Spontánní intrakraniální hypotenze, kazuistika
  Zbyšek Pavelek (Hradec Králové)
8+2 Migréna a komorbidity, kazuistika
  Radomír Taláb (Hradec Králové)
8+2 Předávkování sumatriptanem- kazuistika
  Pavel Řehulka (Brno)
8+2 Migréna, hormonální antikoncepce a riziko i CMP
  Irena Klajblová (Brno)
8+2 Migréna u dětí
  Jana Beranová (Jindřichův Hradec)
   
  Sál 2: Jižní sál 2B 
11:15-12:45 BLOK 9: PARALELNÍ SYMPOZIUM 10/: Varia II
Předsedající Martin Kovář, Pavol Šiarnik
8+2 Spánkové apnoe a srdcové zlyhávanie u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu
  Pavel Šiarnik (Bratislava)
8+2 Vliv intenzivní rehabilitace na posturální kontrolu u pacientů po cévní mozkové příhodě
  Jiří Stacho (Olomouc)
8+2 Trombolýza a zloženie trombu.Korelácia medzi histopatologickým zložením trombu a CT nálezmi
  Jozef Haring (Trnava)
8+2 Recidivující neurologický deficit s hemikranií a lymfoplecytózou v likvoru – česká premiéra?
  Adam Jaroš (Praha)
8+2 Postoj osob s RS k rehabilitaci a pohybové aktivitě
  Klára Novotná (Praha)
8+2 Prevalence a charakteristika epilepsie u pacientů s RRMS léčených DMT
  Jan Kolčava (Brno)
8+2 MS mimics a diferenciální diagnostika demyelinizačních onemocnění s přihlédnutím k míšnímu postižení
  Jan Kočica (Brno)
8+2 Autoimunitní encefalitidy s negativitou neurálních protilátek
  Hana Mojžišová (Praha)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
11:15-12:45 BLOK 9: WORKSHOP 13/: Neurorehabilitace
Předsedající Martina Kövári, Yvona Angerová
16+2 Rehabilitace spastické parézy
  Martina Hoskovcová (Praha)
16+2 Rehabilitace poruch rovnováhy
  Ondřej Čakrt (Praha)
16+2 Rehabilitace sfinkterových poruch v neurologii
  Martina Kővári (Praha)
16+2 Respirační terapie u neuromuskulárních onemocnění
  Martin Srp (Praha)
16+2 Možnosti kognitivní rehabilitace
  Yvona Angerová, Jaroslava Raudenská (Praha)
   
  Sál 4: Jižní sál 3A 
11:15-12:45 BLOK 9: WORKSHOP 14/: Neuroonkologie – realita a perspektivy: Interaktivní workshop věnovaný problematice primárních i sekundárních nádorů
Předsedající Jiří Polívka, Radek Tupý
  KULATÝ STŮL
  Neurologie
  Jiří Polívka (Plzeň)
  Zobrazovací metody
  Radek Tupý (Plzeň)
  Onkologie
  Samuel Vokurka (Plzeň)
  Molekulární biologie
  Jiří Polívka jr. (Plzeň)
   
  Sál 3: Jižní sál 3C 
12:45-13:15 HIGHLIGHTS SJEZDU / UKONČENÍ SJEZDU
   
   

 

 

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.