back to homepage

Detailní program /předběžný program k 20. 9. 2019/

 

Středa, 27. listopadu 2019

  Guarant International
10:00-11:30 Schůze výboru ČNS
   
13:00-14:30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 1: Diferenciální diagnostika poruch vědomí
Odborní garanti Aleš Bartoš, Aleš Tomek
15 Klinické vyšetření pacienta v bezvědomí
  Aleš Bartoš (Praha)
25 Diferenciální diagnostika déletrvajících poruch vědomí
  Aleš Tomek (Praha)
20 Diferenciální diagnostika krátkodobých poruch vědomí – synkopa, epileptický a disociativní záchvaty
  Milan Brázdil (Brno)
30 Kvízové kazuistiky poruch vědomí (1 kazuistika vždy od každého přednášejícího, tj. 3 kazuistiky)
Moderátor Aleš Bartoš (Praha)
   
13:00-14:30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 2: Bolesti hlavy
Odborní garanti Eva Medová, Jolana Marková
   
14:30-15:00 Přestávka na kávu
   
15:00-16:30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 3: Vyšetření pacienta s kognitivní poruchou v ordinaci
Odborný garant Aleš Bartoš
  Krátké kognitivní testy a dotazníky
  Aleš Bartoš (Praha)
  Diferenciální diagnostika neurologických syndromů u kognitivních poruch
  Robert Rusina (Praha)
  Zobrazovací metody u kognitivních poruch
  Irena Rektorová (Brno)
  Kvízové kazuistiky kognitivních poruch
Moderátor Aleš Bartoš (Praha)
15:00-16:30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 4: Jak vyšetřit pacienta se závratí                                                                                           
Odborní garanti Tomáš Peisker, Václav Boček
  Patofyziologie, anamnéza a klinické vyšetření pacienta
  Václav Boček (Praha)
  Klinické vestibulární testy (HIT, head shaking test)
  Václav Boček (Praha), Oliver Profant (Praha)
  Indikace a přínos zobrazovacích metod
  Tomáš Peisker (Praha)
  Role a přínos funkčních vyšetřovacích metod (vHIT, VEMP, VOG)
  Oliver Profant (Praha)
   
16:30-17:00 Přestávka na kávu
   
17:00-18:30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 5: Funkční poruchy hybnosti
Odborný garant Evžen Růžička
  Klinické vyšetření a stanovení pozitivní diagnózy funkční poruchy hybnosti
  Evžen Růžička (Praha)
  Základní management funkčních poruch hybnosti neurologem
  Tereza Serranová (Praha)
  Fyzioterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
  Dana Fialová (Praha)
  Psychoterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
  Gabriela Věchetová (Praha)
   
17:00-18:30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 6: EEG a nekonvulzivní status epilepticus
Odborní garanti Petr Marusič, Hana Krijtová
   
18:30-18:45 Přestávka
   
18:45 SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NA SJEZDU
   

 

Čtvrtek, 28. listopadu 2019

07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 7: Demyelinizační onemocnění
Odborný garant Eva Kubala Havrdová
   
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 8: EMG a autoimunitní neuropatie
Odborní garanti Edvard Ehler, Petr Ridzoň
   
09:00-09:30 Přestávka na kávu
   
09:30-11:30 BLOK 1: HLAVNÍ SYMPOZIUM 1/: Slavnostní zahájení sjezdu: Mozek a srdce. Mozek a střevo. Vzájemné souvislosti
Předsedající  
5 Úvodní slovo
  Ivana Šťětkářová (Praha)
30 Inflammation and Dementia
  Reinhold Schmidt (Rakousko)
30 Immunoinflammation of Peripheral Nervous System
  Hans-Peter Hartung (Německo)
25 Kardioneurologie či neurokardiologie: budou se naše obory sbližovat?
  Petr Widimský (Praha)
25 Střevní mikrobiota a nervová soustava ve zdraví i nemoci
  Jan Krejsek (Praha)
   
11:30-13:00 Polední přestávka
   
11:45-13:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 1: Novartis s.r.o.
   
   
11:45-13:15 Redakční rada NpP
   
13:30-15:00 BLOK 2: HLAVNÍ SYMPOZIUM 2/: Cerebrovaskulární problematika
Předsedající  
15+3 Výsledky iktové péče v SR za rok 2018
  Zuzana Gdovinová (Košice)
15+3 Výsledky indikátorů iktové péče v ČR za rok 2018
  Aleš Tomek (Praha)
15+3 Výsledky z registru RES-Q
  Robert Mikulík (Brno)
15+3 Podmínky získání certifikace ESO pro česká iktová centra
  Michal Bar (Ostrava), Ondřej Škoda (Pelhřimov)
15+3 Nové doporučené postupy pro rekanalizační léčbu
  Daniel Šaňák (Olomouc)
   
13:30-15:00 BLOK 2: PARALELNÍ SYMPOZIUM 1/: Epilepsie
Předsedající  
   
13:30-15:00 BLOK 2: WORKSHOP 1/: Klub abnormálních pohybů
Předsedající Kateřina Menšíková, Jiří Klempíř
  6 video kazuistik (bude upřesněno)
   
13:30-15:00 BLOK 2: WORKSHOP 2/: Spasticita
Předsedající  
  Metodika péče o spasticitu v regionálním centru
  Svatopluk Ostrý (České Budějovice)
  Program S-pas ve skríningu spasticity po cévní mozkové příhodě
  Sylva Klimošová (Praha)
  Diskuse center spasticity
Moderátoři Petr Kaňovský (Vranov u Brna), Robert Jech (Praha)
   
15:00-15:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 1
   
15:30-17:00 BLOK 3: HLAVNÍ SYMPOZIUM 3/: Novinky v patogenezi a léčbě roztroušené sklerózy
Předsedající  
30 Střevní mikrobiom a RS
  Eva Kubala Havrdová (Praha)
20 Nejčastější chyby v diagnostice RS
  Marta Vachová (Praha)
20 Umíme predikovat průběh RS?
  Dana Horáková (Praha)
20 RS a těhotenství
  Pavel Hradílek (Ostrava)
   
15:30-17:00 BLOK 3: PARALELNÍ SYMPOZIUM 2/: Cerebrovaskulární problematika
Předsedající  
  Mechanická trombektomie pomocí stent-retrieverů u antikoagulovaných pacientů
  Roman Herzig (Hradec Králové)
  Výběr z abstraktů
   
15:30-17:00 BLOK 3: WORKSHOP 3/: Kognitivní poruchy
Předsedající  
   
15:30-17:00 BLOK 3: WORKSHOP 4/: Kroky k úspěšné atestaci
Předsedající  
20 Jak psát atestační práci
  Ivana Štětkářová (Praha)
20 Zásady správného přednášení
  Milan Brázdil (Brno)
20 Základní a specializované neurologické vyšetření
  Evžen Růžička (Praha)
20 Praktická a ústní zkouška
  Petr Marusič (Praha)
   
17:00-17:15 Přestávka
   
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 4: Merck spol.s.r.o.
   
   
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 4: Pfizer s.r.o.
   
   
17:15-18:15 Členská schůze ASN
   
18:15-18:45 PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS

 

Pátek, 29. listopadu 2019

07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 5. BLOK/ KURZ 9: Spinální neurologie v diferenciální diagnostice
Odborní garanti Ivana Štětkářová, Josef Bednařík
30 Neurologické syndromy způsobené degenerativní kompresí míchy a kauda equina
  Josef Bednařík (Brno)
30 Méně častá míšní onemocnění
  Ivana Štětkářová (Praha)
30 Míšní léze u interních chorob
  Václav Boček
   
07:30-09:00 VÝUKOVÉ KURZY - 5. BLOK/ KURZ 10: Aktuality v neurosonologii
Odborní garanti Ondřej Škoda, Aleš Tomek
  Okluze v karotickém řečišti
  Roman Herzig (Hradec Králové)
  Karotické pláty – vyšetření a klasifikace, nové poznatky
  David Školoudík (Brno)
  Funkční vazomotorická rezerva – vyšetření, interpretace
  Ondřej Škoda (Pelhřimov)
  TCD diagnostika mozkové smrti
  Aleš Tomek (Praha)
   
08:00-09:00 Schůze SOR
   
09:00-09:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 2
   
09:30-11:00 BLOK 4: HLAVNÍ SYMPOZIUM 4/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající Marek Baláž, Matěj Škorvánek
  Poruchy hybnosti a řeči v premotorickém stádiu synukleinopatie
  Evžen Růžička (Praha)
  Klasifikace vaskulárního parkinsonizmu
  Ivan Rektor (Praha
  Apomorfin v léčbě poruch motoriky: od emetika k Pisa syndromu
  Petr Kaňovský (Vranov u Brna)
  Elektrofyziologie v diferenciální diagnostice extrapyramidových onemocnění
  Michal Minár (Bratislava)
  Neuropsychiatrické aspekty terapie motorických komplikací pokročilého stádia Parkinsonovy nemoci
  M. Grofik, Egon Kurča (Lipovec)
  Paroxyzmální extrapyramidová onemocnění
  Matej Škorvánek (Košice)
   
09:30-11:00 BLOK 4: PARALELNÍ SYMPOZIUM 3/: Kognitivní poruchy a demence
Předsedající  
  Úvodní přednáška: Kognitivní rezerva
  Kateřina Sheardová (Brno)
  Další sdělení: bude doplněno z abstrakt
   
09:30-11:00 BLOK 4: WORKSHOP 5/: Intenzivní péče
Předsedající  
  Neklidný pacient na JIP
  Roman Havlíček (Praha)
  Pacient s myastenickou krizí na neurologickém JIP
  René Jura (Brno)
  Poruchy oběhu u neurologických pacientů na JIP
  Daniel Šaňák (Olomouc), M. Hutyra
  Status epilepticus
  - pohled neurointenzivisty
  Ivana Šarbochová (Praha), P. Fábera
  - pohled anestesiologa
  P. Sklienka
   
09:30-11:00 BLOK 4: WORKSHOP 6/: Úskalí diagnostiky vestibulárních a vestibulo-cerebelárních poruch
Předsedající Jaroslav Jeřábek
5 Slovo úvodem
  Jaroslav Jeřábek (Praha)
25 Polohové závratě- typické a atypické formy, dg algoritmus
  Ondřej Čakrt (Praha)
25 Kdy myslet u závratí na degenerativní mozečková onemocnění a jak postupovat
  Martin Vyhnálek (Praha)
15 Měření polohy hlavy v prostoru, platí ještě dogmata neuro-otologie?
  Rudolf Černý (Praha)
20 Vestibulární migréna a paroxysmální závratě
  Jaroslav Jeřábek (Praha)
   
11:00-12:30 Polední přestávka
   
11:15-12:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 5: ROCHE s.r.o.
   
   
11:15-12:15 Redakční rada ČSNN
   
12:30-14:00 BLOK 5: HLAVNÍ SYMPOZIUM 5/: Aktuální trendy u neurodegenerativních demencí
Předsedající  
  Alzheimerova nemoc definována biomarkery jako amyloidopatie
  Jakub Hort (Praha)
  Meniaci sa koncept Alzheimerovej choroby a nové terapeutické ciele
  Stanislav Šutovský (Bratislava)
  Význam poruchy chování v REM spánku u synukleinopatií v klinické praxi
  Irena Rektorová (Brno)
  Mírná behaviorální porucha aneb poruchy nálady a chování jako prodromální stádium demence
  Martin Vyhnálek (Praha)
   
12:30-14:00 BLOK 5: PARALELNÍ SYMPOZIUM 4/: Neuromuskulární problematika
   
   
12:30-14:00 BLOK 5: WORKSHOP 7/: Srdce a mozek (cerebrovaskul. sekce)
Předsedající  
  Uzávěr PFO - pohled kardiologa
  Ivo Varvařovský (Pardubice)
  Indikace uzávěru PFO - pohled neurologa
  Martin Šrámek (Praha)
  PFO, které neuzavíráme
  Aleš Tomek (Praha)
   
12:30-14:00 BLOK 5: WORKSHOP 8/: Novinky v epilepsii
Předsedající  
   
14:00-15:30 BLOK 6: HLAVNÍ SYMPOZIUM 6/: Spinální neurologie (s podporou NM sekce)
Předsedající  
25 Degenerativní cervikální myelopatie – špička ledovce?
  Josef Bednařík (Brno)
15 Tandemová stenóza
  Blanka Adamová (Praha)
10 Spinální epidurální hematomy v éře antikoagulační léčby
  Ivana Štětkářová (Praha)
15 Amyotrofická laterální skleróza a současnost
  Daniel Baumgartner (Praha), Radim Mazanec (Praha)
15 Novinky v léčbě spinální svalové atrofie
  Jana Haberlová (Praha), Radim Mazanec (Praha)
   
14:00-15:30 BLOK 6: PARALELNÍ SYMPOZIUM 5/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající Irena Rektorová, Ján Benetin
  8-9 z přihlášených abstraktů
   
14:00-15:30 BLOK 6: WORKSHOP 9/: Úskalí farmakoterapie v neurologii
Předsedající  
20 Nejčastější chyby při léčbě antiepileptiky
  Petr Marusič (Praha)
20 Extrapyramidová problematika a lékové interakce
  Ivan Rektor (Brno)
20 Zaostřeno na warfarin
  Jitka Čupáková (Praha)
15 Zrádné předávkování lithiem
  Ivana Štětkářová (Praha)
15 Příběhy z praxe očima klinického farmaceuta
  Anna Králová (Praha)
   
14:00-15:30 BLOK 6: WORKSHOP 10/: Hodnocení disability u roztroušené sklerózy
Předsedající  
30 Nejčastější chyby při vyšetření EDSS
  Jana Lízrová (Praha)
20 Definice podtypů RS (CIS, RR, SP, PP)
  Dana Horáková (Praha)
40 Hodnocení kognitivních změn u RS
  Jiří Motýl (Praha), Lucie Friedová (Praha)
   
15:30-16:00 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 3
   
16:00-17:30 BLOK 7: HLAVNÍ SYMPOZIUM 7/: Diagnostika a léčba epilepsie
Předsedající  
   
16:00-17:30 BLOK 7: PARALELNÍ SYMPOZIUM 6/: NMO/SD a další protilátkově zprostředkované autoimunity CNS
Předsedající  
30 Novinky v léčbě NMO/SD
  Petra Nytrová (Praha)
20 Současný pohled na likvorové vyšetření u RS a NMO
  Jan Mareš (Olomouc)
  Výběr z abstrakt
   
16:00-17:30 BLOK 7: WORKSHOP 11/: Neurologie v umění a hudbě
Předsedající  
25 Umění a etika
  Marek Vácha (Praha)
20 Max Švabinský a tremor
  Evžen Růžička (Praha)
20 Maurice Ravel: hudba, mozek a nemoc
  Robert Rusina (Praha)
20 Chronická bolest Frídy Kahlo
  Ivana Štětkářová (Praha)
   
16:00-17:30 BLOK 7: WORKSHOP 12/: Nejčastější symptomy neuromuskulárních chorob a jejich praktický management
Předsedající  
15+3 Myalgie jako časný neuromuskulární symptom
  Josef Bednařík (Brno)
15+3 HyperCKemie
  Stanislav Voháňka (Brno)
15+3 Trofické změny kosterních svalů u NM chorob
  Radim Mazanec (Praha)
15+3 Parestezie a další senzitivní symptomy
  Eva Vlčková (Brno)
15+3 Fascikulace
  Petr Ridzoň (Praha)
   
17:45-18:45  
   
20:00 SLAVNOSTNÍ VEČER

 

Sobota, 30. listopadu 2019

07:45-09:15 VÝUKOVÉ KURZY - 6. BLOK/ KURZ 11: Stroke mimics a stroke chameleons
Odborní garanti Tomáš Peisker, Peter Vaško, Petr Mikulenka
20 Stroke chameleons
   
20 Stroke mimics
   
20 Kazuistiky
   
07:45-09:15 VÝUKOVÉ KURZY - 6. BLOK/ KURZ 12: Atypické parkinsonské syndromy
Odborný garant Jan Roth
   
09:15-09:30 Přestávka
   
09:30-11:00 BLOK 8: KONTROVERZE 1+2/: 1. Expy a 2. Demence
Předsedající Egon Kurča, Robert Jech
  EXPY
  Je Parkinsonova nemoc autoimunitní onemocnění
  ANO: Hana Brožová (Praha)
  NE: Z. Košutzká
  Jsme na dosah cílené terapie Huntingtonovy nemoci
  ANO: Jan Roth (Praha)
  NE: Marek Baláž (Brno)
  Nová data v terapii pokročilé Parkinsonovy nemoci nás vedou k rozohodování pro
  - pumpové systémy: Irena Rektorová (Brno)
  - DBS:  Robert Jech (Praha)
  DEMENCE
  Je koncept vaskulární demence trvale udržitelný?
  ANO: Martin Vališ (Hradec Králové)
  NE: Robert Rusina (Praha)
  Arbitr: Pavel Ressner (Ostrava)
   
09:30-11:00 BLOK 8: PARALELNÍ SYMPOZIUM 7/: Varia
Předsedající  
  Bude doplněno z abstraktů
   
09:30-11:00 BLOK 7: WORKSHOP 13/: Neuropsychiatrie
Předsedající Tereza Uhrová
  Neuropsychiatrie – minulost či budoucnost. Úvod do problematiky
  Jan Roth (Praha)
  Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) – představení nové léčebné metody tikových poruch
  Ondřej Fiala (Praha), Štěpánka Kicková (Praha)
  Odstrašující kazuistiky – aneb kde se stala chyba?
  Tereza Uhrová (Praha)
   
09:30-11:00 BLOK 7: PARALELNÍ SYMPOZIUM 8/: Neurologie a poruchy spánku. Pocta doc. MUDr. Bedřichu Rothovi, DrSc. (1919-1989)
Předsedající Karel Šonka, Eva Feketeová
  Idiopatická hypersomnie – jediná originálně česká a slovenská neurologická nosologická jednotka. Odkaz Bedřicha Rotha 100 let po jeho narození
  Karel Šonka (Praha), Soňa Nevšímalová (Praha)
  Spánková inercie a její diferenciální diagnostika
  Jitka Bušková (Klecany)
  Insomnia vo fenotype Creutzfeldtovej Jakobovej choroby na podklade mutácie E200K
  Eva Feketeová (Košice)
  Kognitívny deficit pri spánkovom apnoe: úloha amyloidu β a kortikálnej hypoperfúzie
  Pavel Šiarnik (Bratislava)
  Jak poznat poruchu chování v REM spánku
  Karel Šonka (Praha)
   
11:00-11:15 Přestávka
   
11:15-12:45 BLOK 9: HLAVNÍ SYMPOZIUM 8/: Primární bolesti hlavy
Předsedající  
10 Současná situace- migréna a centrová léčba
  Jolana Marková (Praha)
15 Patofyziologie migrény
  Rudolf Kotas (Praha)
15 Diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy
  Eva Medová (Praha)
  Kazuistiky
8+2 Spontánní intrakraniální hypotenze, kazuistika
  Zbyšek Pavelek (Hradec Králové)
8+2 Migréna a komorbidity, kazuistika
  Radomír Taláb (Hradec Králové)
8+2 Předávkování sumatriptanem- kazuistika
  Pavel Řehulka (Brno)
8+2 Migréna, hormonální antikoncepce a riziko i CMP
  Irena Klajblová (Brno)
8+2 Migréna u dětí
  Jana Beranová
   
11:15-12:45 BLOK 9: PARALELNÍ SYMPOZIUM 9/: Varia
Předsedající  
  Bude doplněno z abstraktů
   
11:15-12:45 BLOK 8:WORKSHOP 14/: Neurorehabilitace
Předsedající Martina Kövári, Yvona Angerová
  Rehabilitace spastické parézy
  Martina Hoskocová (Praha)
  Rehabilitace poruch rovnováhy
  Ondřej Čakrt (Praha)
  Rehabilitace sfinkterových poruch v neurologii
  Martina Kővári (Praha)
  Respirační terapie u neuromuskulárních onemocnění
  Martin Srp (Praha)
  Možnosti kognitivní rehabilitace
  Yvona Angerová, Jaroslava Raudenská (Praha)
   
11:15-12:45 BLOK 8: WORKSHOP 15/: Neuroonkologie – realita a perspektivy: Interaktivní workshop věnovaný problematice primárních i sekundárních nádorů
Předsedající  
  Neurologie
  Jiří Polívka (Plzeň)
  Zobrazovací metody
  Radek Tupý (Plzeň)
  Onkologie
  Samuel Vokurka (Plzeň)
   
12:45-13:15 HIGHLIGHTS SJEZDU / UKONČENÍ SJEZDU
   
   

 

 

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.