back to homepage

Instrukce pro posterové sekce

Organizační instrukce pro posterové sekce

Posterová sekce 1; Čtvrtek 28. listopadu, 2019 15:00-15:30 hod.
Téma Předsedající
Epilepsie Irena Doležalová
Cévní mozkové příhody I Ondřej Škoda
Cévní mozkové příhody II Tomáš Peisker
Cévní mozkové příhody III Martin Kovář
Posterová sekce 2; Pátek 29. listopadu, 2019 09:00–09:30 hod.
Téma Předsedající
Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění I Jan Mareš
Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění II Jana Preiningerová Lízrová
Extrapyramidová onemocnění Peter Valkovič
Kognitivní neurologie Pavel Ressner
Posterová sekce 3; Pátek 29. listopadu, 2019 15:45-16:15 hod.
Téma Předsedající
Nervosvalová onemocnění+Spinální neurolgie Eva Vlčková
Bolest Eva Medová
Varia I Martin Vališ
Varia II+Sestry Blanka Adamová
  • Autoři všech posterů by měli být přítomni u svých posterů ve výše uvedené době dle příslušné posterové sekce.
  • Posterové sekce budou umístěny ve 3. patře ve foyer společenského sálu.
  • Posterové sekce budou řešeny formou "komentované prohlídky" s krátkými prezentacemi autorů (2 minuty) a stručnými dotazy/odpověďmi. /prezentací je myšleno krátké představení svého posteru a krátký ústní komentář - nejedná se o PPTX prezentaci/
  • Oceněné postery budou výrazně označeny.

 

Seznam posterů

Seznam posterů je k nalezení ZDE

 

Technické instrukce pro autory

  • Své postery můžete instalovat již ve středu 27. listopadu v čase od 14.00 do 19.00 na základě čísla, které Vám bude přiděleno.
  • Prosíme autory, aby si své postery převzali zpět nejpozději v sobotu 30. listopadu v době mezi 10.30 a 12.00. Nevyzvednuté postery budou zlikvidovány.
  • Špendlíky a "suché zipy" určené pro připevnění posterů budou připraveny ve vymezeném prostoru.
  • Posterové tabule budou kobercové (viz obrázek) 
  • Vnitřní rozměry plochy posterové tabule jsou: 97 cm (šířka) a 180 cm (výška).
  • Pro lepší viditelnost, instalaci a čitelnost posteru, doporučujeme maximální rozměry posteru 95 cm šířka x 150 cm výška

sekce 1; Čtvrtek 28. listopadu, 201915.00-15.

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.