back to homepage

Programový přehled /předběžná verze k 20. 9. 2019/

 

 Středa, 27. listopadu, 2019 

 
  Sál 1:
Společenský sál
Sál 2:
Jižní sál 2B
Sál 3:
Jižní sál 3C
Guarant
International
10:00-12:00       10:00-13:00
Schůze výboru ČNS
12:00-13:00      
13:00-14:30   VK - 1. BLOK/ KURZ 1
Diferenciální diagnostika poruch vědomí
(A. Bartoš, A. Tomek)
VK - 1. BLOK/ KURZ 2
Bolesti hlavy
(E. Medová, J. Marková)
 
14:30-15:00   Přestávka  
15:00-16:30   VK - 2. BLOK/ KURZ 3
Vyšetření pacienta s kognitivní poruchou v ordinaci
(A. Bartoš)
VK - 2. BLOK/ KURZ 4
Vyšetření pacienta s akutním vertigem
(T. Peisker, V. Boček)
 
16:30-17:00   Přestávka  
17:00-18:30   VK - 3. BLOK/ KURZ 5
Funkční poruchy hybnosti
(E. Růžička)
VK - 3. BLOK/ KURZ 6
EEG a nekonvulzivní status epilepticus
(P. Marusič, H. Krijtová)
 
18:30-18:45   Přestávka  
18:45 SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NA SJEZDU

 

 

Čtvrtek, 28. listopadu, 2019

  Sál 1: Společenský sál Sál 2: Jižní sál 2B Sál 3: Jižní sál 3C Sál 4: Jižní sál 3A
07:30-09:00   VK - 4. BLOK/ KURZ 7
Demyelinizační onemocnění
(E. Havrdová)
VK - 4. BLOK/ KURZ 8
EMG a autoimunitní neuropatie
(E. Ehler, P. Ridzoň)

 
09:00-09:30 Přestávka na kávu
09:30-11:30 BLOK 1: HS 1/
Slavnostní zahájení sjezdu: Mozek a srdce. Mozek a střevo. Vzájemné souvislosti
     
11:30-13:00 Polední přestávka
11:45-13:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 1
Novartis s.r.o.
    Redakční rada NpP
13:15-13:30 Přestávka
13:30-15:00 BLOK 2: HS 2/
Cerebrovaskulární problematika
BLOK 2: PS 1/
Epilepsie
BLOK 2: WS 1/
Klub abnormálních pohybů
BLOK 2: WS 2/
Spasticita
15:00-15:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 1
15:30-17:00 BLOK 3: HLAVNÍ SYMPOZIUM 3/
Novinky v patogenezi a léčbě roztroušené sklerózy
BLOK 3: PS 2/
Cerebrovaskulární problematika
BLOK 3: WORKSHOP 3/
Kognitivní poruchy
BLOK 3: WORKSHOP 4/
Kroky k úspěšné atestaci
17:00-17:15 Přestávka
17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 2
Merck spol.s.r.o.
SATELITNÍ SYMPOZIUM 3
Pfizer s.r.o.
SATELITNÍ SYMPOZIUM 4
bude doplněno
Členská schůze ASN
18:15-18:45   PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS    

 

Pátek, 29. listopadu, 2019

  Sál 1: Společenský sál Sál 2: Jižní sál 2B Sál 3: Jižní sál 3C Sál 4: Jižní sál 3A
07:30-09:00   VK - 5. BLOK/ KURZ 9
Spinální neurologie v diferenciální diagnostice
(I. Štětkářová, J. Bednařík)
VK - 5. BLOK/ KURZ 10
Aktuality v neurosonologii
(O. Škoda, A. Tomek)
08:00-09:00
Schůze SOR
09:00-09:30 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 2
09:30-11:00 BLOK 4: HS 4/
Extrapyramidová onemocnění
BLOK 4: PS 3/
Kognitivní poruchy a demence
BLOK 4: WS 5/
Intenzivní péče
BLOK 4: WS 6/
Úskalí diagnostiky vestibulárních a vestibulo-cerebelárních poruch
11:00-12:30 Polední přestávka
11:15-12:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 5
ROCHE s.r.o.
    Redakční rada ČSNN
12:15-12:30 Přestávka
12:30-14:00 BLOK 5: HS 5/
Aktuální trendy u neurodegenerativních demencí
BLOK 5: PS 4/
Neuromuskulární problematika
BLOK 5: WS 7/
Srdce a mozek (cerebrovaskul.sekce)
BLOK 5: WS 8/
Novinky v epilepsii
14:00-14:15 Přestávka
14:15-15:45 BLOK 6: HS 6/
Spinální neurologie (s podporou NM sekce)
BLOK 6: PS 5/
Extrapyramidová onemocnění
BLOK 6: WS 9/
Úskalí farmakoterapie v neurologii
BLOK 6: WS 10/
Hodnocení disability u RS
15:45-16:15 Přestávka na kávu / POSTEROVÁ SEKCE 3
16:15-17:45 BLOK 7: HS 7/
Diagnostika a léčba epilepsie
BLOK 7: PS 6/
Demyelinizační onemocnění
BLOK 7: WS 11/
Neurologie v umění a hudbě
BLOK 7: WS 12/
Nejčastější symptomy neuromuskulárních chorob a jejich praktický management
17:45-18:00 Přestávka
18:00-19:00 SATELITNÍ SYMPOZIUM 6
bude doplněno
     
20:00 SLAVNOSTNÍ VEČER

 

Sobota, 30. listopadu, 2019

  Sál 1: Společenský sál Sál 2: Jižní sál 2B Sál 3: Jižní sál 3C Sál 4: Jižní sál 3A
07:45-09:15   VK - 6. BLOK/ KURZ 11
Stroke mimics a stroke chameleons
(T. Peisker, P. Vaško)
VK - 6. BLOK/ KURZ 12
Atypické parkinsonské syndromy
(J. Roth)
 
09:15-09:30 Přestávka
09:30-11:00 BLOK 8: KONTROVERZE 1+2/
1. expy & 2. demence: Je koncept vaskulární demence trvale udržitelný?
BLOK 8: PS 7/
Varia - z abstraktů
BLOK 8: WS 13/
Neuropsychiatrie
BLOK 8: PS 8/
Neurologie a poruchy spánku. Pocta doc. MUDr. Bedřichu Rothovi, DrSc. (1919-1989)
11:00-11:15 Přestávka
11:15-12:45 BLOK 9: HS 8
Primární bolesti hlavy
BLOK 9: PS 9/
Varia - z abstraktů
BLOK 9:WS 14/
Neurorehabilitace
BLOK 9: WS 15/
Neuroonkologie – realita a perspektivy
12:45-13:15 HIGHLIGHTS SJEZDU
UKONČENÍ SJEZDU
     

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.