back to homepage

Satelitní sympozia

 

Čtvrtek, 28. listopadu, 2019

11:45-13:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 1: Novartis s.r.o.

Místo: Sál 1: Společenský sál
Téma I: Vstupujeme do nové éry léčby migrény?

Je migréna CGRP onemocnění?
Prim. MUDr. Jolana Marková

Is the CGRP-mAbs hype justified? Reimagining migrain prevention with erenumab
Prof. Patricia Pozo-Rosich, MD, Ph.D.

Novinky v terapii migrény a organizace péče v České republice
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA

Téma II: Roztroušená skleróza v kontextu času
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
 
 

17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 2: Merck spol.s.r.o.

Místo: Sál 1: Společenský sál

Předsedající: prof. MUDr. Eva KUBALA HAVRDOVÁ, CSc.; prof. MUDr. Jan MAREŠ, Ph.D.

Praktické aspekty selektivní rekonstituce imunitního systému
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity; AKIMED s.r.o., Brno)

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost kladribinu tablet: co nám říkají data? Zkušenosti s léčbou perorálním kladribinem v MS centru VFN
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN)

Těhotenství a RS v roce 2019

MUDr. Eva Meluzínová (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 3: Pfizer s.r.o.

Místo: Sál 2: Jižní sál 2B
Téma: Familiární Transtyretinová amyloidní polyneuropatie (ATTR-PN): Od podezření k diagnóze

Předsedající: MUDr. Radim Mazanec (FN Motol, Praha, CR)

Epidemiologie a patogeneze transthyretinové amyloidózy
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. (NM centrum, FN Motol, Praha, CR)

hATTR-polyneuropathy: Diagnosis and treatment options

Prof. Wolfgang Löscher M.D.,Ph.D. (Medical University Innsbruck, Austria)

Amyloidná transtyretínová polyneuropatia v SR - klinické formy, diagnostika a liečba
Doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D. (Centrum pre NM ochorenia, Bratislava, SK)

 

17:15-18:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 4: Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Místo: Sál 3: Jižní sál 3C
Téma: Novinky v léčbě roztroušené sklerózy u žen a dětské populace

Předsedající: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Nová možnost léčby interferonem beta-1a u těhotných pacientek s roztroušenou sklerózou
MUDr. Eva Meluzínová

Těhotenství a roztroušená skleróza z pohledu gynekologa
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Tecfidera - nová data o dětské populaci v SPC
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

 

Pátek, 29. listopadu, 2019

11:15-12:15 SATELITNÍ SYMPOZIUM 5: ROCHE s.r.o.

Místo: Sál 1: Společenský sál
Téma: RS jako progresivní onemocnění

Moderátor: MUDr. Marek Peterka, Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky LF UK a FN Plzeň 

Panelová diskuze:
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze)
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze)
MUDr. Marta Vachová (MS centrum, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.)
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc)
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. (MS centrum při Neurologické klinice FN Ostrava – Poruba)

 

18:00-19:00 SATELITNÍ SYMPOZIUM 6: Sanofi Genzyme

Místo: Sál 1: Společenský sál

Předsedající: Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze); Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc)

Zánět a mozek: ochrana, očista, podpora a regenerace
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové)

Atrofie mozku u roztroušené sklerózy
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze)

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.