back to homepage

Výukové kurzy

Výukové kurzy


Pro účastníky sjezdu je připraveno 6 bloků paralelních výukových kurzů, které jsou určeny jak pro kolegy ve specializační přípravě, tak pro zkušené neurology, kteří si přejí získat nové praktické informace z jiných oblastí oboru, než na které se specializují. Registrace na kurzy je zvlášť zpoplatněna z důvodu nutného omezení počtu účastníků pro každé téma. Požadavky budou uspokojovány dle pořadí došlých přihlášek.

 

Postup registrace

V případě zájmu o registraci na výukový kurz, prosím přejděte na ON-LINE registrační formulář. V rámci tohoto formuláře je možné si zarezervovat jednotlivé kurzy. Kurzy probíhají v časových blocích; věnujte proto pozornost výběru kurzů – z jednoho bloku si můžete zvolit vždy jen jeden kurz.

Instruktážní kurzy je možné dokoupit i na místě, kvůli omezené kapacitě ovšem není možné garantovat, že bude Vámi vybraný kurz stále k dispozici.

 

Ceny kurzů

Registrační poplatek za kurz činí 350,- Kč / osobu / kurz /.
Cena je uvedena včetně 21 % DPH.

 

Seznam výukových kurzů

Datum Čas Číslo kurzu Název kurzu Odborný
garant
Sál/ Max. kapacita
Středa, 27. 11. 2019 13:00-14:30 01 Diferenciální diagnostika poruch vědomí v klinické praxi A. Bartoš
A. Tomek
Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Středa, 27. 11. 2019 13:00-14:30 02 Bolesti hlavy E. Medová
J. Marková
Sál 3:
Jižní sál 3C/
neomezeno
Středa, 27. 11. 2019 15:00-16:30 03 Vyšetření pacienta s kognitivní poruchou v ordinaci A. Bartoš Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Středa, 27. 11. 2019 15:00-16:30 04 Vyšetření pacienta s akutním vertigem T. Peisker
V. Boček
M. Stříteská
O. Profant
Sál 3:
Jižní sál 3C/
neomezeno
Středa, 27. 11. 2019 17:00-18:30 05 Funkční poruchy hybnosti E. Růžička Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Středa, 27. 11. 2019 17:00-18:30 06 EEG a nekonvulzivní status epilepticus P. Marusič
H. Krijtová
Sál 3:
Jižní sál 3C/
neomezeno
Čtvrtek, 28. 11. 2019 07:30-09:00 07 Demyelinizační onemocnění E. Kubala Havrdová Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Čtvrtek, 28. 11. 2019 07:30-09:00 08 EMG a autoimunitní neuropatie E. Ehler
P. Ridzoň
Sál 3:
Jižní sál 3C
/
40
Pátek, 29. 11. 2019 07:30-09:00 09 Spinální neurologie v diferenciální diagnostice I. Štětkářová
J. Bednařík
Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Pátek, 29. 11. 2019 07:30-09:00 10 Aktuality v neurosonologii O. Škoda
A. Tomek
Sál 3:
Jižní sál 3C/
neomezeno
Sobota, 30. 11. 2019 07:45-09:15 11 Stroke mimics a stroke chameleons T. Peisker
P. Vaško
Sál 2:
Jižní sál 2B/
neomezeno
Sobota, 30. 11. 2019 07:45-09:15 12 Atypické parkinsonské syndromy J. Roth
J. Klempíř
P. Dušek
Sál 3:
Jižní sál 3C/
neomezeno

 

1. BLOK  - středa 27. 11. 2019, 13:00 – 14:30

01. Diferenciální diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Odborný garant:   A. Bartoš, A. Tomek
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: Výukový kurz bude zaměřen na praktické vyšetřování pacienta v bezvědomí systémem od příznaků k diagnóze. Nejdříve bude představeno klinické vyšetření pacienta v bezvědomí a základní diferenciální diagnostické principy. Pak bude rozebrána diferenciální diagnostika krátkodobých poruch vědomí (synkopa, epileptický a disociativní záchvat). Na to naváže diferenciální diagnostika déletrvajících poruch vědomí. Celý blok bude uzavřen kvízovými kazuistikami poruch vědomí. Účastníci kurzu se tedy mohou těšit nejen na odborné informace, ale i ověření vlastních a nových znalostí interaktivní formou.

Přednášející:
Klinické vyšetření pacienta v bezvědomí (15 minut)
Aleš Bartoš (Praha)

Diferenciální diagnostika déletrvajících poruch vědomí (25 minut)
Aleš Tomek (Praha)

Diferenciální diagnostika krátkodobých poruch vědomí – synkopa, epileptický a disociativní záchvaty (20 minut)
Milan Brázdil (Brno)

Kvízové kazuistiky poruch vědomí (1 kazuistika vždy od každého přednášejícího, tj. 3 kazuistiky) (30 minut)
Aleš Bartoš (Praha)

 

02. Bolesti hlavy
Odborný garant:   E. Medová, J. Marková
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: Migréna, vývoj onemocnění do chronické migrény, MOH ( medication overuse headache)- klinický obraz, diagnostika, možnosti prevence a léčby

Přednášející:
Epizodická migréna, chronická migréna- klinické charakteristiky, diagnostika, vývoj onemocnění, možnosti léčby
Eva Medová (Praha)

Medication overuse headache ( MOH)- Kdy a jak MOH vzniká, rizikové faktory, klinicky obraz, možnosti prevence, možnosti léčby.
Jolana Marková (Praha)

 

2. BLOK  - středa 27. 11. 2019, 15:00 – 16:30

03. Vyšetření pacienta s kognitivní poruchou v ordinaci
Odborný garant:   A. Bartoš
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: Výukový kurz bude zaměřen na praktické vyšetřování pacienta s kognitivní poruchou tak, jak umožňuje běžná neurologická ordinace. Nejdříve budou představeny krátké kognitivní testy. Na ně bude navazovat, na co se zaměřit při neurologickém vyšetření a jaké neurologické příznaky a syndromy navádějí ke správné diagnóze. V další části budou rozebrány charakteristické nálezy na zobrazovacích metodách. Celý blok bude uzavřen kvízovými kazuistikami kognitivních poruch. Účastníci kurzu se tedy mohou těšit nejen na odborné informace, ale i ověření vlastních a nových znalostí interaktivní formou.

Přednášející:
Krátké kognitivní testy a dotazníky (20 min)
Aleš Bartoš

Diferenciální diagnostika neurologických syndromů u kognitivních poruch (20 min)
Robert Rusina

Zobrazovací metody u kognitivních poruch (20 min)
Irena Rektorová

Kvízové kazuistiky kognitivních poruch (30 min = 1 kazuistika vždy od každého přednášejícího: AB – kognitivní testy 10 minut, RR – neurologický syndrom 10 minut, IR – zobrazení 10 minut)
Moderátor: Aleš Bartoš
 

 

 

04. Vyšetření pacienta s akutním vertigem
Odborný garant:   T. Peisker, V. Boček, M. Stříteská, O. Profant
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: Vertigo je velmi častou příčinou vyšetření v akutní neurologické ambulanci. Většina těchto pacientů přichází pro náhle vzniklé potíže. Během kurzu budou zmíněny podstatné údaje z anamnézy. Hlavní důraz bude kladen na klinické vyšetření zejména vestibulárního a mozečkového systému, včetně videoukázek.  Dále bude probrána role a přínos zobrazovacích vyšetření.  ORL specialisté představí přístrojové vyšetřovací metody (videoHIT, videookulografie, VEMP) a jejich pomoc při odlišení různých příčin vertiga.

Přednášející:
Patofyziologie, anamnéza a klinické vyšetření pacienta

Václav Boček (Praha)

Klinické vestibulární testy (HIT, head shaking test)
Václav Boček, Oliver Profant (Praha)

Iindikace a přínos zobrazovacích metod
Tomáš Peisker (Praha)

Role a přínos funkčních vyšetřovacích metod (vHIT, VEMP, VOG)
Oliver Profant (Praha)

 

3. BLOK  - středa 27. 11. 2019, 17:00 – 18:30

05. Funkční poruchy hybnosti
Odborný garant:   E. Růžička
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit účastníky s moderním klinickým přístupem k pacientům s poruchami hybnosti funkčního původu. Vysvětlíme dnešní pojetí funkčních poruch, ukážeme základní diagnostický postup založený na observaci a cílených zkouškách, principy komunikace s pacientem, možnosti pohybové reedukace u funkčních poruch hybnosti a ovlivnění funkčních příznaků pomoci kognitivně behaviorálních postupů.

Přednášející:
Klinické vyšetření a stanovení pozitivní diagnózy funkční poruchy hybnosti
Evžen Růžička (Praha)

Základní management funkčních poruch hybnosti neurologem
Tereza Serranová (Praha)

Fyzioterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
Dana Fialová (Praha)

Psychoterapie v léčbě funkčních poruch hybnosti
Gabriela Věchetová (Praha)

 

06. EEG a nekonvulzivní status epilepticus
Odborný garant:   P. Marusič, H. Krijtová
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: Kurz bude zaměřen na nejčastější chyby v popisu a interpretaci standardního EEG. Ve druhé části budou představena aktuální EEG kritéria pro stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus včetně ukázek různých EEG vzorců v kazuistikách.

Přednášející:
Chyby v popisu a interpretaci standardního EEG
Petr Marusič (Praha)

EEG kritéria pro stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus
Hana Krijtová (Praha)

 

4. BLOK  - čtvrtek 28. 11. 2019, 07:30 – 09:00

07. Demyelinizační onemocnění
Odborný garant:   E. Kubala Havrdová
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: Moderní diagnostika a léčba RS a NMO podle nových Standardů pro diagnostiku a léčbu RS a NMO/NMOSD. Indikace biologické léčby, význam symptomatické léčby včetně indikace kanabinoidů, co dělat při diagnostických rozpacích, jak a kdy léčit NMO/NMOSD.

Přednášející:
Diagnostika a diferenciální diagnostika RS

Radomír Taláb (Hradec Králové)

Léčba RS
Eva Kubala Havrdová (Praha)

Symptomatická léčba
Marta Vachová (Teplice)

Diagnostika a léčba NMO/NMOSD
Petra Nytrová (Praha)

 

08. EMG a autoimunitní neuropatie
Odborný garant:   E. Ehler, P. Ridzoň
Maximální počet účastníků:   40
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: bude doplněno

Přednášející:
Syndrom Guillain-Barré 
Petr Ridzoň (Praha)

Chronická zánětlivá polyradikuloneuropatie (CIDP)
Edvard Ehler (Praha)

Multifokální motorická neuropatie (MMN) a další autoimunitní neuropatie
Edvard Ehler (Praha)

 

5. BLOK  - pátek 29. 11. 2019, 07:30 – 09:00

09. Spinální neurologie v diferenciální diagnostice
Odborný garant:   I. Štětkářová, J. Bednařík
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: V rámci kurzu se budou probírat častá i méně častá vertebrogenní a míšní onemocnění, se kterými se setká neurolog v ambulantní praxi, na neurologickém oddělení i v rámci konzilií na jiných klinikách. Důraz bude kladen na diferenciální diagnostiku závažných spinálních stavů (abscesy, krvácení, metastázy, aneurysma aorty, metabolické příčiny apod.).

Přednášející:
Neurologické syndromy způsobené degenerativní kompresí míchy a kauda equina
(30 min)
Josef Bednařík (Brno)

Méně častá míšní onemocnění (30 min)
Ivana Štětkářová (Praha)

Míšní léze u interních chorob (30 min)
Dr. Boček

 

10. Aktuality v neurosonologii
Odborný garant:   O. Škoda, A. Tomek
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: Cílem kurzu je poskytnout účastníkům přehled aktuálních témat v neurosonologii, s důrazem na využití ultrazvukových metodik a jejich nálezů v běžné neurologické praxi. Určeno (nejen) pro neurology, zabývající se diagnostikou a léčbou cerebrovaskulárních onemocnění.

Přednášející:
Okluze v karotickém řečišti
Roman Herzig (Hradec Králové)

Karotické pláty – vyšetření a klasifikace, nové poznatky
David Školoudík (Brno)

Funkční vazomotorická rezerva – vyšetření, interpretace
Ondřej Škoda (Pelhřimov)

TCD diagnostika mozkové smrti
Aleš Tomek (Praha)

 

6. BLOK  - sobota 30. 11. 2019, 07:45 – 09:15

11. Stroke mimics a stroke chameleons
Odborný garant:   T. Peisker, P. Vaško
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 2: Jižní sál 2B
Cena:   350,-Kč

Anotace: Kurz bude pojednavat o diferencialni diagnostice cevnich mozkových příhod. O méně častých klinických obrazech a z toho vyplývajících možných chyb při diagnostice a léčbe.

Přednášející:
Stroke chameleons (20min)

Stroke mimics (20 min)

Kazuistiky (20min)

 

12. Atypické parkinsonské syndromy
Odborný garant:   J. Roth, J. Klempíř, P. Dušek
Maximální počet účastníků:   neomezeno
Sál:   Sál 3: Jižní sál 3C
Cena:   350,-Kč

Anotace: Atypické parkinsonské syndromy (APS) označované také jako parkinson+, je skupina neurodegenerativních onemocnění, v jejichž symptomatice se mimo jiné objevují projevy parkinsonského syndromu.Jedná se progresívní supranukleární paralýzu, mnohotnou systémovou atrofii, nemoc s difusními Lewyho tělísky a kortikobazální degeneraci. Prognosa těchto nemocí je velmi špatná, progredují mnohem rychleji než Parkinsonova nemoc (PN) a možnosti symptomatické léčby jsou oproti PN  jsou velmi málo účinné. .Část workshopu bude fokusován na nejnovější poznatky o etiopatogenezi a o terapeutických studiích, workshop bude však zaměřen především na klinickou problematiku: definovány budou klinická diagnostická kritéria, základní způsob uvažování v diferenciální diagnostice,(vůči PN, vůči nemocem s dominantním postuíením intelektu a také vzájemně mezi sebou). Mimoto bude diskutován přínos neurozobrazovacích metod.

Přednášející:
Progresívní supranukleární obrna a kortikobazální degenerace
Jan Roth (Praha)

Mnohotná systémová atrofie a nemoc s  Lewyho tělísky
Jiří Klempíř (Praha)

Význam zobrazovacích metod v diferenciální diagnostice atypických parkinsonských syndromů
Petr Dušek (Praha)

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.