back to homepage

Záštity

33. český slovenský neurologický sjezd se koná pod záštitou

ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

 

 

děkana 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

 

primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba
 

Výbory

Předsedkyně sjezdu

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 

Čestné předsednictvo
Vědecký a programový výbor
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. doc. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.
předseda České neurologické společnosti doc. MUDr. Dana Horáková Ph.D.
  MUDr. Jolana Marková FEAN
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.,FESO, FEAN prof. MUDr. Petr Marusič Ph.D.
předsedkyně Slovenské neurologické společnosti prim. MUDr. Tomáš Peisker Ph.D.
  as. MUDr. Petr Ridzoň
MUDr. Elena Bajačeková doc. MUDr. Robert Rusina Ph.D.
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. prof. MUDr. Evžen Růžička DrSc
MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ondřej Škoda Ph.D.
prof. MUDr. Ján Benetin, Ph.D.  
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.  
MUDr. František Cibulčík PhD.  
MUDr. Jan Dienelt  
doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.  
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.  
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D.  
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.  
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.  
MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D.  
MUDr. Jaroslav Korsa  
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.  
prof. MUDr. Egon Kurča PhD.  
prof.  MUDr. Petr Marusič, Ph.D.  
MUDr. Jiří Neumann  
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.  
MUDr. Magdaléna Perichtová  
MUDr. Jiří Polívka, CSc.  
MUDr. Petr Ridzoň  
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.  
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.  
doc. MUDr. Matej Škorvánek, Ph.D.  
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.  
prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D.  
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.  

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.